Istota i zadanie światopoglądu cz. 10

Autor: | Tagi: judaizm światopogląd, światopogląd konserwatywny, światopogląd klasyczny Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Tu chodzi nam tylko o ten jeden fakt niezaprzeczalny, że wszystkie rzeczy, które znamy, są niedoskonałe, ograniczone, od innych zależne. Czy zwrócimy uwagę na najmniejsze cząstki materii, czy na olbrzymie ciała kosmiczne krążące po przestworzach: one wszystkie podlegają prawu bezwładności, wszystkie znajdują się w zależności wzajemnej, a każde ich działanie, każda zmiana w ich ruchu, w ich własnościach zmusza nas do szukania przyczyn zewnętrznych. W zjawiskach życiowych rzecz ma się tak samo.

Wprawdzie każdy organizm żywy ma swe własne wsobne (immanentne) prawa działania, posiada w sobie tajemną siłę, która w martwą materię wlewa sprężystość i plastyczność życia a nawet czucia, ale każdy organizm musi marnie zginąć, jeżeli mu zabraknie pewnych warunków zewnętrznych; jeżeli pozbawimy go życiodajnych promieni słonecznych, wody lub innych potrzebnych mu pokarmów. A w życiu psychicznym spostrzegamy to samo. Każde wrażenie, każde czucie, każda myśl jest zależna od pewnych warunków zewnętrznych. Zatem każda z osobna istota nie jest ostateczną racją swej działalności, swej indywidualności i swego bytu w ogóle, lecz racja ta leży gdzieś poza nią i ponad nią.

Comments
  1. Posted by Reklama