Istota i zadanie światopoglądu cz. 13

Autor: | Tagi: światopogląd młodzieży, światopogląd marksistowski, światopogląd mickiewicza Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

O wiele ważniejszy jest punkt drugi, stosunek bytu względnego do bezwzględnego, punkt, który prawie w całej filozofii starożytnej a przede wszystkim w filozofii średniowiecznej i w ogóle chrześcijańskiej zawsze pierwsze zajmował miejsce. Bo niezależnie od tego, czy byt empiryczny jest w istocie psychiczny lub materialny, czy też posiada zupełnie inną jakąś nieznaną nam naturę: w każdym razie istnieje różnica między bytem względnym i bezwzględnym. Względność, relatywizm, oto najważniejsza i najistotniejsza cecha rzeczywistości empirycznej. Dlatego niezmiernie głębokie i trafne są studia metafizyczne starożytnych i chrześcijańskich filozofów nad tą właśnie kwestią. I dlatego metafizyka dzisiejsza jest stosunkowo tak jałową, że porzuciła ten istotny punkt, kusząc się o rozwiązanie kwestii podrzędnej wagi.

Co się jednak tyczy samego bytu absolutnego, to nie wystarczy przekonać się o jego istnieniu; trzeba będzie dojść do możliwie jasnego pojęcia jego istoty i natury, bo od tego właśnie niemal wszystko zależy.

I tu przedstawia się zadanie światopoglądu z innego punktu widzenia. Każda filozofia ma nie tylko zadanie przedmiotowe, ale także pewne zadanie niejako podmiotowe, bo jak z jednej strony ma jako przedmiot samą rzeczywistość, tak z drugiej strony jest wytworem człowieka myślącego i jest dla człowieka myślącego.

Comments
  1. Posted by Reklama