Istota i zadanie światopoglądu cz. 14

Autor: | Tagi: światopogląd makbeta, światopogląd naukowy, światopogląd norwida Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

I pod tym właśnie względem podmiotowym filozofia jest tym mostem łączącym człowieka z bytem, jest tym związkiem, przez który dopiero człowiek staje się cząstką całości jest tym zwierciadłem, za pomocą którego człowiek może się w prawdziwym tego słowa znaczeniu nazwać mikrokosmosem.

Filozofia i światopogląd jest dla człowieka i jest także wytworem jego umysłu, jego całej istoty. Jako wytwór człowieka jest więc zależny od jego ducha, a także od jego uczuć, namiętności, całego charakteru. Filozofia jest dla człowieka, ma zatem zaspokoić rozmaite potrzeby i wymagania jego. W tej jednej myśli tkwi może najgłębsza racja, dlaczego ludzkość od początku cywilizacji zajmowała się filozofią, dlaczego każdy człowiek bez wyjątku, i prostak wiejski i każde dziecko jest do pewnego stopnia filozofem. W tej myśl tkwi również najgłębsza racja, dlaczego systemy filozoficzne były, są i będą zawsze najróżnorodniejsze; dlaczego nawet wśród jednej i tej samej szkoły filozoficznej te same myśli i zasady w każdej duszy pod innym załamują się kątem. Nic też może nie dowodzi w sposób równie namacalny indywidualności i stosunkowej niezależności każdego człowieka z osobna; wszelki panteizm i monizm sprowadzający pojedyncze zjawiska i byty do jednej całości psychicznej, jednej świadomości absolutnej, ma tu zagadnienie dla siebie wprost nierozwiązalne.

Comments
  1. Posted by Reklama