Istota i zadanie światopoglądu cz. 16

Autor: | Tagi: światopogląd postpunkowy, światopogląd polityczny, światopogląd religijny Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Obok rozumu odzywa się także serce, uczucie, instynkt. Otóż czy te uczucia i instynkty bierzemy jako objawy biologiczne, dążące do zachowania bytu jednostki i rodzaju, czy jako estetyczne, mające na celu odczucie i poczucie piękna, harmonii, zgody i symetrii, czy wreszcie jako religijne w najobszerniejszym tego słowa znaczeniu: pod każdym względem rzeczywistość stawia tym uczuciom raz po raz trudności i przeszkody i wywołuje w ten sposób problemy, domagające się energicznie rozwiązania. Liczni są nieprzyjaciele, którzy usiłują podkopać nasze życie; liczne są zjawiska psujące, czy rzeczywiście czy też na pozór tylko, harmonię świata i niedopuszczające do urzeczywistnienia naszych ideałów estetycznych; liczne wreszcie są wydarzenia, rażące naszą cześć dla religii, wywołujące oburzenie naszego poczucia sprawiedliwości i miłości. Światopogląd powinien i tym różnorodnym wymaganiom wedle możności zadość uczynić.

Wreszcie nie należy zapominać o tym, że człowiek jest istotą społeczną, żyjącą w towarzystwie innych ludzi, w rodzinie, gminie, państwie. Owszem, cała ludzkość stanowi jedną wielką rodzinę, ze wspólną naturą, wspólnymi zdolnościami, wspólnymi dążnościami i ideałami. Otóż i tu napotykamy raz po raz trudności, przeszkody, dziwne fakty, które zdają się kłam zadawać naszemu pojęciu o jedności rodzaju ludzkiego.

Comments
  1. Posted by Reklama