Istota i zadanie światopoglądu cz. 17

Autor: | Tagi: światopogląd stoicki, światopogląd starożytności, światopogląd surrealizmu Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Owa różnica olbrzymia między narodami dzikimi a stojącymi na szczycie kultury, owe wojny miedzy narodami, kłótnie domowe, bratobójcze walki kijowe owa nienawiść jednych do drugich, owo samolubstwo tak głęboko zakorzenione w każdym niemal człowieku: to wszystko staje na przeszkodzie naszemu pojęciu o jedności rodzaju ludzkiego. Zatem i tu problemy nierozwiązane, trudności, wywołujące silną reakcję całego jestestwa naszego.

Zależnie od tego, który z tych problemów pierwszy zwróci uwagę myśliciela na siebie, tok jego rozumowania będzie inny, inny jego system filozoficzny. Lecz i tu, podobnie jak w rzeczywistości przedmiotowej, z rozlicznych zagadnień, będących przedmiotami szczegółowych badań, wyłuszczają się pewne ogólne kwestie, wszystkim wspólne a zatem najbardziej istotne. I tym właśnie wspólnym wymaganiom powinien światopogląd zadość czynić.

Usuwając tak kwestie podrzędne, znowu dochodzimy do wniosku, że owe dwa punkty wyżej przytoczone są i pod względem podmiotowym najważniejsze a naprzód kwestia stosunku świata fizycznego do psychicznego. W każdym człowieku z osobna styka się niejako bezpośrednio jeden świat z drugim; w sobie samych chwytamy po prostu ową różnicę z jednej a wzajemną zależność i zgodność z drugiej strony. Widzimy wpływ warunków fizycznych nie tylko na zdrowie, ale, co ważniejsza, na życie uczuciowe i umysłowe, na życie moralne i społeczne, widzimy też odwrotnie olbrzymie znaczenie, jakie mają ideały przekonania i dążności czy na nasz organizm, czy też na całość życia społecznego, na martwą naturę nawet. Więc punkt ten pierwszy dotyczy całej naszej istoty.

Comments
  1. Posted by Reklama