Istota i zadanie światopoglądu cz. 18

Autor: | Tagi: światopogląd świecki, światopogląd teocentryczny, światopogląd tradycyjny Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Drugi punkt jeszcze jest ważniejszy i istotniejszy, więc i pod względem subiektywnym góruje nad wszystkimi innymi. Czy rozum, lub nie rozum jest zasadą bytu; czy wszechświat wraz z człowiekiem jest wykwitem mechanicznej konieczności, lub rozumnej, celowej wolności; czy na wszystkich polach bytu panuje ewolucja i względność powszechna, lub tez wśród wszelkich zmian i różnic istnieją stałe zasady, prawa nienaruszalne, niezachwiane ideały: to wszystko ma istotne znaczenie dla całego człowieka.

Nie może być obojętną rzeczą dla niego, czy byt jego indywidualny kończy się z życiem, lub czy też istnieje życie pozagrobowe; czy jest jakaś sprawiedliwość końcowa, czy też dysonanse życiowe nie dają się zrównoważyć. Od odpowiedzi na te pytania zależy cała wartość, cały sens życia ludzkiego; tu tkwi zatem rdzeń nie tylko bytu w ogóle, ale i bytu naszego, życia naszego umysłowego, estetycznego, społecznego i religijnego. Zatem na te przede wszystkim pytania światopogląd musi dać jasną odpowiedź.

Tak się więc przedstawia zadanie światopoglądu i ze strony przedmiotowej i ze strony podmiotowej; zobaczmy, jakie z tego zadania wynikają „istotne cechy” każdego światopoglądu.

Comments
  1. Posted by Reklama