Istota i zadanie światopoglądu cz. 2

Autor: | Tagi: światopogląd dekadencki, światopogląd średniowiecza, światopogląd młodej polski Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Wobec tego niezliczona jest ilość tych światopoglądów, że nieraz idą w kierunkach rozbieżnych a nawet wprost przeciwnych, że się nawzajem zwalczają i potępiają, nikogo zadziwić nie powinno. Ale zadziwić musi samo zjawisko, że się tyle mówi i pisze o światopoglądach. że tak liczni powstają metafizycy, otwarci czy ukryci, co zamierzają skreślić jeden wielki, jednolity obraz całego świata i bytu w ogóle. Albo nie zadziwić, cieszyć raczej powinno nas to zjawisko. Bo jest ono objawem głębszych potrzeb i dążności, nurtujących w łonie dzisiejszego społeczeństwa i dzisiejszej nauki. To zjawisko jest ponownym stwierdzeniem tej odwiecznej prawdy, że człowiek nie może się zadowolić tym lub owym wykrojem bytu, nie może się na zawsze zasklepiać w ciasnych granicach jednego zawodu, nie może sprzedać swego rozumu dla kilku preparatów mikroskopijnych, kilku syntez chemicznych, lub choćby nawet dla całej fizyki, astronomii, lingwistyki, psychologii.

W głębi duszy odzywa się coś, co ją rwie wyżej i wyżej, żyje instynktowne poczucie swej solidarności nie tylko z tym lub owym jestestwem, ale z światem całym, i nie tylko ze światem widzialnym, ale i ze światem jakimś niewidzialnym, transcendentalnym, metafizycznym. Jak człowiek siebie samego poznaje i odczuwa jako jedność i całość nierozłączną, tak też każda dziedzina wiedzy odkrywa przed jego okiem swą jedność i solidarność z innymi polami nauki, objawia mu coraz szersze i dalsze widnokręgi, idące coraz bardziej ku granicom naszego poznania, hen w dal, gdzie serce przeczuwa i rozum domyśla się owego jądra wszechbytu, źródła przyrody i ducha, dawcy wszelkiej prawdy, wszelkiego dobra i piękna.

Comments
  1. Posted by Reklama