Istota i zadanie światopoglądu cz. 24

Autor: | Tagi: Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Z rozlicznych, kursujących dzisiaj światopoglądów, monizm Haeckla zdaje się nam najmniej zasługiwać na to miano.

Wszystkie w ogóle systematy materialistycznie grzeszą przesadnym dogmatyzmem i naiwnym niemal zaślepieniem. Dusza, wartości psychiczne dla każdego bez wyjątku człowieka pierwsza zajmują miejsce. Nawet szukający jedynie rozkoszy zmysłowej Epikurejczyk znajduje ją przecież nie w materii jako takiej, ale w jej posiadaniu i używaniu, a więc w czynnikach psychicznych; nawet filozof materialistyczny nie szuka materii, lecz myśli i rozwiązania zagadnień życiowych, więc znowu czynników psychicznych. I ten właśnie czynnik psychiczny materializm usuwa na drugi plan, chce go spodlić, zniszczyć. Monizm, jednolitość materializmu jest tylko w słowie i wyobraźni, nie w myśli i rzeczywistości.

Punktem wyjścia we wszystkich systemach materialistycznych jest pogląd naiwny, jakoby nam tzw. materia i rzeczy materialne były bezpośrednio dane i znajome. Lecz podobnej ewolucji, jaka się odbywa w każdym człowieku, podlega także mysi filozoficzna: w pierwszych latach życia zdrapmy niemal wyłączną uwagę na otaczający nas świat i wcale nie łub mało na nasze stany podmiotowe.

Comments
  1. Posted by Reklama