Istota i zadanie światopoglądu cz. 25

Autor: | Tagi: Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Z rozwojem umysłu dusza, świadomość wysuwa się coraz bardziej na pierwszy plan. Tak samo filozofia pierwotnie wychodzi z przypuszczenia, że świat materialny jest przez się jasny, znany, pewny. Później dopiero dochodzi do krytycznej refleksji nad sobą i widzi, że niczego poznać nie możemy, jeżeli nam nie jest w jakikolwiek sposób dane w świadomości. To też św. Augustyn, a później Kartezjusz oparli całą filozofię na fakcie świadomości, a dalszy rozwój myśli z tego właśnie wyszedł punktu. Odtąd więc nie otaczający mnie świat jest mi bezpośrednio znany, lecz własna jaźń i akty świadomości. Nie o swoim myśleniu, czuciu, chceniu wątpić mogę, ale o tym, czy istnieje poza moją jaźnią, byt transsubiektywny, czy to ciała martwe, czy też ludzie podobni do mnie życiem i świadomością. Na tej to zasadzie, że nic nie poznajemy, jak tylko co się znajduje się w naszej świadomości” i o ile się w niej znajduje, powolną ewolucją myśli, której znamiennymi etapami są Locke, Berkeley, Hume, Kant, wyrobił się pogląd, jakobyśmy poznawali li tylko nasze stany świadomości, i jakoby świat składał się z naszych czuć i wrażeń.

Comments
  1. Posted by Reklama