Istota i zadanie światopoglądu cz. 26

Autor: | Tagi: Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Tak powstała i rozwinęła się filozofia idealistyczna w przeciwstawieniu do materialistycznej. Jak ta tylko materię uznaje, jej ruchy i własności, tak tamta zna tylko ducha i jego akty świadome. Materializm sprowadza więc ducha do własności materii, idealizm materię do czuć i wrażeń. W Obu zaś kierunkach objawia się jasno dążność do jednolitego na świat poglądu.

Lecz jak materializm, tak i idealizm zawiera w sobie poważne trudności. Jeżeli wszystko, co wiem i poznaję, jest tylko sumą aktów świadomości, cały świat na pozór zewnętrzny znika i staje się czystym ducha wytworem. Cały świat, nie tylko martwa materia, ale i zwierzęta, inni ludzie, jacy obecnie żyją, jacy żyli i żyć będą, to tylko świat jakiś wsobny, któremu po za moją jaźnią nic nie odpowiada.

Tej właśnie konsekwencji zadaje kłam całe nasze życie codzienne, społeczne i moralne. W życiu codziennym dokładnie rozróżniamy nasze stany subiektywne od rzeczy zewnętrznych; dokładnie rozróżniamy otaczający nas świat od siebie samych; wszędzie i zawsze opieramy się na tym, że po za nami i niezależnie od nas istnieje świat realny, trans subiektywny. I nie opieramy się na tym jako na jakimś przypuszczeniu, ale jesteśmy najmocniej o tym przekonani, że jak siebie i swoje akty psychiczne, tak i świat zewnętrzny niejako bezpośrednio poznajemy, i że to poznanie nie mniej i nie więcej podlega możliwości wątpienia o jego istnieniu, jak poznanie naszych aktów psychicznych.

Comments
  1. Posted by Reklama