Istota i zadanie światopoglądu cz. 30

Autor: | Tagi: Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Według niego „ja” nie jest niczym innym, jak tylko gęstszym skupieniem czuć i wrażeń, węzłem, jak się Mach wyraża, w ciągłej masie świata. Wszystkie rzeczy t. zw. zewnętrzne me są więc w świadomości jakiegoś indywidualnego  „ja‘‘- przestrzeń, wielkość, figura, ruch, to me wytwory mojej jaźni, ale suma elementów, mniej lub więcej ściśle ze sobą połączonych. Podczas gdy idealista powie, że to słońce jest tylko projekcją na zewnątrz pewnego wrażenia, będącego w mej duszy, monista psychiczny powiada, ze rzeczywiście tam, gdzie słońce widzę, jest suma elementów, które w stosunku do sumy elementów tworzących jaźń nazywa czuciami. Tej różnicy w pojmowaniu rzeczy daje np. Ziehen dobitny wyraz, kiedy powiada; „Jedyne miejsce naszych czuć jest poza mną w świecie”.

Tak więc cały świat zewnętrzny jest rzeczywisty; nie jest tylko projekcją naszych myśli i wrażeń; ale nie jest fizyczny, lecz psychiczny tak samo jak t. zw. świat wewnętrzny, lub dokładniej mówiąc, elementy fizyczne i psychiczne są sobie równe co do swej istoty. Różnica jednych i drugich me jest przedmiotowa, essencjonalną, ale różnicą w sposobie pojmowania tylko.

Comments
  1. Posted by Reklama