Istota i zadanie światopoglądu cz. 34

Autor: | Tagi: Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Z jednej strony ustanawia zasadniczą różnicę między bytem bezwzględnym a bytem stworzonym; z drugiej strony stanowi przepaść między bytem materialnym a bytem psychicznym. I tego dualizmu podwójnego nie uważa bynajmniej za tymczasowy, wskazany na razie względami metodologicznymi, który jednak w dalszym rozwoju nauki i filozofii może i powinien być zastąpiony poglądem monistycznym, lecz uważa go za samą istotę rzeczy i wiemy obraz rzeczywistości. Nie ma tu zatem mowy o jednolitości. Lecz i do dwóch innych cech rości sobie nieuzasadnione pretensje. Istnienie Boga, bytu nieskończonego i stwórcy świata, istnienie duszy substancjalnej, istnienie wreszcie życia pozagrobowego: to wszystko konstrukcje metafizyczne, nie dające się ściśle uzasadnić. Można co najwyżej wierzyć w istnienie Boga, wolności, nieśmiertelności, ale udowodnić tych trzech postulatów nie można.

Nie możemy tu dać obszernej i gruntownej krytyki takich zarzutów dziś dość powszechnych; nie możemy też na tym miejscu uzasadnić istnienia Boga, wolności i nieśmiertelności, jako też zasadniczej różnicy między bytem materialnym a psychicznym.

Comments
  1. Posted by Reklama