Istota i zadanie światopoglądu cz. 35

Autor: | Tagi: Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Wobec powyższych zarzutów stawiamy tylko niektóre pytania. Czy różnica między bytem fizycznym a psychicznym jest tylko dowolną konstrukcją czysto subiektywną, lub czy ma fundament w przedmiotowej rzeczywistości? Czy różnica między bytem względnym, skończonym, a bytem nieskończonym i bezwzględnym jest mrzonką naszej fantazji? Czy w rzeczy samej nic nas nie zmusza do ustanawiania tych dwóch głównych kategorii?

Według zwolenników ,,monistycznego“ poglądu na świat tak by być powinno. Lecz czy kto z nich udowodnił, że tego podwójnego dualizmu w świecie nie ma? Wszyscy bez wyjątku zgadzają się na to, że w całym doświadczeniu naszym ciągle natrafiamy na dwie klasy bytu zgoła różne, na byt psychiczny i fizyczny. Tej różnicy nikomu wybić z głowy nie mogą. Jedynie na podstawie swoich systemów, nie na podstawie doświadczenia, usiłują ją zatrzeć. Lecz jak się materializmowi nie udało wyprowadzić ducha z materii, tak idealizm nie zdołał przekonać o tym, że materia jest w rzeczy samej czymś psychicznym. Zawsze doświadczenie codzienne i fakt różnicy nauk przyrodniczych i duchowych zada kłam takiemu twierdzeniu. Choćby spirytualista był najmocniej o tym przekonany, że cała przyroda jest w istocie swej duchową, i on także musi przyznać, że w niej zgoła inne panują prawa i związki, aniżeli w życiu psychicznym.

Comments
  1. Posted by Reklama