Istota i zadanie światopoglądu cz. 4

Autor: | Tagi: światopogląd antropocentryczny, światopogląd ateistyczny, światopogląd antyczny Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Ażeby więc te tak liczne i rozbieżne dążności skupić i nadać im jednolity, systematyczny charakter ażeby zdobyć kryterium do rozpoznania, czy jakiś dany światopogląd jest prawdziwy, chcemy możliwie jasno odpowiedzieć:

najpierw na to, w jakim celu dążymy do jednolitego na świat poglądu, czyli jakie jest jego zadanie;

następnie, jakie z tego zadania wynikają istotne cechy każdego poglądu;

i wreszcie, czy najwybitniejsze światopoglądy współczesne – temu zadaniu i tym warunkom czynią zadość.

Jaki cel stawia sobie myśliciel, dążący do jednolitego całokształtu filozoficznego, do harmonijnego na świat poglądu? Niemożna najpierw powiedzieć, żeby tym celem było przedstawienie wszechświata w sposób taki, jaki by może jego życzeniom i pragnieniom odpowiadał. Filozofia to nie jakieś utopijne marzenie, ale odbicie rzeczywistości w myślącym duchu. Jak więc każda nauka, tak i filozofia ma na oku poznanie rzeczywistości takiej, jaką jest, tak też światopogląd, który jest jakby istotą, duszą każdego systemu filozoficznego, ma na celu ujęcie wszechświata w jedną harmonijną całość, ale taką, jaką świat jest w rzeczywistości.

Comments
  1. Posted by Reklama