Istota i zadanie światopoglądu cz. 6

Autor: | Tagi: światopogląd dostojewskiego, światopogląd dualistyczny, światopogląd epoki Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Z natury więc naszego poznania wynikają pewne granice każdego światopoglądu. Z powyższych uwag wynika, że ma on jako zadanie ujęcie przedmiotowe rzeczywistości poznanej. Przy nawet nie całej rzeczywistości poznanej. W przeciwnym razie bowiem światopogląd filozoficzny nie różniłby się w niczym od pojedynczych nauk, będąc po prostu ich wszystkich sumą. Już sama filozofia ogranicza się do badania pewnych tylko stron rzeczywistości, zwracając uwagę na ogólniejsze związki i prawa bytu :a światopogląd w dzisiejszym tego słowa znaczeniu nie utożsamia się po prostu z filozofią.

Powiedziałbym, że światopogląd ma się tak do filozofii, jak się ma filozofia do pojedynczych nauk. Jak bowiem filozofia bada głębszą istotę grup zjawiskowych oraz ich wzajemne stosunki i wspólne prawa, tak światopogląd obejmuje znów tylko najważniejsze wyniki pojedynczych gałęzi filozoficznych, skupia w sobie i zlewa w jedną całość najwyższe prawa bytu, zwracając przede wszystkim uwagę na wspólne istotne cechy i na najwyższe, najpowszechniejsze, ostatnie przyczyny. Więc światopogląd zostawia na boku mnogość faktów historycznych i rozmaitość wydarzeń przypadkowych, zostawia na boku różnice indywidualne i prawa szczegółowe istot, zostawia na boku stronę zewnętrzną, zjawiskową, usiłując zgłębić sam rdzeń bytu i wspólną rzeczy istotę.

Comments
  1. Posted by Reklama