Istota i zadanie światopoglądu cz. 9

Autor: | Tagi: światopogląd horacego, hyrkaniczny światopogląd, humanizm swiatopoglad Opublikowane w Światopogląd 1 Comment

Pomimo jednak tych zasadniczych różnic doświadczamy ciągle bezpośrednio w sobie samych, pośrednio w całym świecie, że te dziedziny tak różne nie są odosobnione, że nie stoją obojętnie jedna obok drugiej, lecz że liczne są związki między jednymi a drugimi; że świat fizyczny wszędzie nosi na sobie ślady ducha i myśli, a odwrotnie duch wszędzie się opiera na materii i wyrasta z niej. Wzajemność i wspólność tej zależności wskazuje zatem na jeszcze bardziej ogólne prawa, obejmujące już nie tylko te dwie części z osobna, ale obie razem, i łączące je w ten sposób w jedną wyższą całość. Zachodzi zatem pytanie, jakie są te ogólne prawa i jaki jest ów w którym te prawa mają swe źródło, swą rację dostateczną.

A że taki byt najwyższy, panujący nad wszystkimi istnieć musi, o tym przekona nas także sama natura rzeczy pojedynczych. Wprawdzie zasada zachowania materii i energii pouczyły nas, że wśród najrozliczniejszych zmian i wydarzeń fizyczno – chemicznych ani odrobina tej materii lub energii nie obraca się w niwecz, i różni filozofowie usiłowali stąd wykazać bezwzględne i wieczne istnienie materii. Mniejsza tu o to, czy mają słuszność ci, którzy rzeczywistości stojącej na najniższym szczeblu doskonałości chcą, przypisać wieczność i siłę do wyprowadzenia z siebie ducha jak w ogóle wszelkiej doskonałości; mniejsza tu w ogóle o to, który to byt jest absolutną przyczyną i ostateczną racją wszystkiego, czy to jest sam wszechświat, czy też jaka istota ponad nim bytująca.

Comments
  1. Posted by Reklama